CennikPAKIET STANDARDOWY

Czesne miesięczne – 1200 zł / do 10 godzin

drugie i kolejne dziecko 10% zniżki / do 10 godzin

Dzienne wyżywienie - 13 zł

Wpisowe (jednorazowe, bezzwrotne zarezerwowanie miejsca) – 800 zł

Każda rozpoczęta godzina po 18.00  - 25 zł
Każda rozpoczęta godzina powyżej 10 godzin pobytu dziecka - 15zł


                                                            Z  A  P  I  S  Y:


Zapisy trwają cały rok kalendarzowy!

O przyjęciu dzieci decyduje kolejność zgłoszeń (przy zachowaniu zasady,
że pierwszeństwo mają dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do
Żłobka).Informujemy, że Żłobek Nasza Mała Rodzinka Marzena Madejska,
05 -092 Łomianki, ul. Rolnicza 98
został zakwalifikowany do udziału w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020 w ramach Modułu 4.

Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w ramach Programu „MALUCH+” 2020 zostało przyznane na okres od 01.01.2020 r. do 31.12. 2020 r.

Kwota przyznanego dofinansowania przeznaczona na pomniejszenie opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów na 1 dziecko miesięcznie wynosi nie więcej niż 135 zł.

                                       

 

© 2014 Naszamalarodzinka.pl. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Designed by Pracownia Mediowa