Cennik

Z A P R A S Z A M Y    W S Z Y S T K I C H   Z A I N T E R E S O W A N Y C H  
 N A   
 A D A P T A C J Ę !!!PAKIET STANDARDOWY

Czesne miesięczne – 1100 zł / do 10 godzin


Dzienne wyżywienie - 13 zł

Wpisowe (jednorazowe, bezzwrotne zarezerwowanie miejsca) – 400 zł

Każda rozpoczęta godzina po 18.00  - 25 zł

                                                            Z  A  P  I  S  Y:


Zapisy trwają cały rok kalendarzowy!

O przyjęciu dzieci decyduje kolejność zgłoszeń (przy zachowaniu zasady,
że pierwszeństwo mają dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do
Żłobka).                                       

 

© 2014 Naszamalarodzinka.pl. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Designed by Pracownia Mediowa